Training en Educatie

Training

EPEA biedt 3- en 4 daagse trainingen aan voor organisaties en bedrijven waarmee zij een samenwerking heeft. We bieden deze intensieve trainingen aan aan groepen van 10 tot 20 deelnemers die de uitgesproken ambitie hebben om Cradle to Cradle actief in hun werkzaamheden toe te passen.

Wij bieden:

  • Driedaagse of vierdaagse training voor de prijs van € 2.000 tot € 2.500 per persoon.
  • De training wordt zorgvuldig voorbereid in overeenstemming met uw bedrijfstak, achtergrond en verwachtingen.
  • Een prettige en inspirerende omgeving met goede ideeën en hulp bij het opstarten van uw eigen Cradle to Cradle®-projecten.
  • Een deelnamecertificaat na geslaagde afronding van de training.

Educatie

Hoe kan het Cradle to Cradle® concept onderdeel uitmaken van uw onderwijsprogramma? Hoe kunnen we Cradle to Cradle® integreren in verschillende onderwijsprogramma’s op verschillende niveaus en binnen verschillende vakgebieden?

EPEA Nederland biedt advies en ondersteuning bij:

  • Het verkrijgen van een overzicht van de reeds bestaande onderzoeken, cursussen, colleges, activiteiten en initiatieven in de onderwijssector.
  • Steun bij uw scripties voor bachelor, master of diploma. De docenten en het onderwijsteam van EPEA kunnen u helpen als externe begeleider of mentor;
  • Hulp bij het vinden van de juiste informatie en contacten.

Visualiseren, inspireren en motiveren om de volgende stap te zetten, ook in het onderwijs. Dat is ons motto!

Coaching

Na afloop van een training of educatieprogramma kan EPEA verdere ondersteuning bieden bij Cradle to Cradle projecten als coach. Hierbij kunnen we een afgesproken hoeveelheid tijd inzetten om specifieke vragen te beantwoorden, afgebakende onderzoeken uit te voeren, en ondersteunen bij het maken van ontwerpkeuzes. Coaching vergroot daarmee het succes van Cradle to Cradle projecten.

Voor meer informatie over training en educatie, mail infoNL@epea.com, of kijk op epea.com

Share: