Tools

Bij EPEA passen we tools toe die we samen met onze klanten hebben ontwikkeld en continu verbeteren. Afhankelijk van het gewenste traject, en de specifieke vragen, zetten we een optimale selectie van tools in om onze services aan te bieden. Enkele van onze tools komen in de meeste trajecten voor:

Circularity Passports™

Circularity Passports beschrijven aspecten van materialen en producten die hen waarde geven voor hergebruik. Op deze manier stimuleren ze daadwerkelijk hergebruik en recycling en faciliteren ze eenduidige communicatie richting een grote verscheidenheid aan partijen in de keten. De paspoorten dagen ontwerpers en partijen uit de keten uit om producten te produceren van hoge kwaliteit en waarde, die continu kunnen, en zullen worden hergebruikt.

Roadmapping

Cradle to Cradle® doelen zijn ambitieus; je realiseert ze vaak niet van de ene op de andere dag. Het is daarom belangrijk de korte en lange termijn doelstellingen in een Roadmap te omschrijven. Het stimuleren van netwerken en samenwerkingsverbanden tussen onder meer leveranciers, producenten, klanten, en overheden helpt in het realiseren van de gestelde doelen. Het ontwikkelen van een Roadmap geeft de aanzet tot deze samenwerkingen.

ABC-X Assessments

Het identificeren van geschikte materialen voor producten en processen is een fundamentele stap in de ontwikkeling van een Cradle to Cradle® product. Een eerste stap is het identificeren van de verschillende materialen en chemicaliën in het eindproduct. Dit vormt het begint van het herontwerp van een product of de ontwikkeling van een nieuw product concept. Door uitvoering van een ABC-X onderzoek, worden alle materialen geëvalueerd.

Cradle to Cradle Product Certificering™

Cradle to Cradle Product Certificering biedt bedrijven de kans hun successen en vooruitgang op het gebied van Cradle to Cradle® te illustreren. Er zijn vijf niveaus van productcertificering; Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum. Consumenten weten bij het zien van het Cradle to Cradle Certified logo dat zij een product kopen waarbij kwaliteit geborgd is op het gebied van materiaalkeuze, hergebruik, invloed op mens en milieu en productieproces.

Lees hier meer over deze tools en hoe we ze toepassen in onze services.

Share: