Services

Cradle to Cradle komt tot leven in innovatie trajecten. Wij bieden instrumenten en services die deze complexe trajecten sturen en versnellen. Onze instrumenten zijn gebaseerd op solide wetenschappelijke kennis en worden gevormd in de praktijk binnen talrijke projecten.
EPEA ondersteunt organisaties met het stellen van doelen, het onderzoeken van hun processen en materialen, het in kaart brengen van de gebruiksscenario’s van hun producten, en het opzetten van effectieve terugwin-systemen. We maken het innovatie potentieel en de circulaire business kansen inzichtelijk, ontwikkelen technische oplossingen, en faciliteren ketensamenwerkingen binnen ons netwerk. We begeleiden certificeringstrajecten en ontwikkelen Circularity Passports™ om de waarde van Cradle to Cradle producten maximaal in te zetten.

Binnen innovatietrajecten onderscheiden we drie onderdelen:
Doelen stellen
Ontwikkelen
Accrediteren
Voor elk onderdeel zetten wij effectieve instrumenten in die samen met onze partners en klanten continu up to date worden gehouden. Daarmee zijn onze services wereldwijd leidend en geoptimaliseerd om complexe C2C innovatietrajecten te sturen en te versnellen.

Share: