Thermaflex

thermaflex

Sinds 1976 ontwikkelt, produceert en levert de Thermaflex Groep innovatieve en duurzame oplossingen en systemen voor efficiënte distributie van warmte en koude. De oplossingen en systemen worden in meer dan 40 landen toegepast. Hierbij staat het minimaliseren van energieverliezen voorop en wordt het gebruik van duurzame energiebronnen gestimuleerd.
EPEA werkt samen met Thermaflex aan de certificering van de productgroep Flexalen 600. Flexalen staat al sinds 1982 voor voorgeïsoleerde plastic pijpen voor districtverwarming en –koeling, loodgieterswerk en geothermische applicaties.
In 2003 ontwikkelde Thermaflex het Flexalen 600 systeem; een flexibel en volledig lasbaar systeem met hoge isolatiewaarde en waterdampbarrière. Bovendien is het sterk corrosie- druk- en hitteresistent (tot op 95°C en 8 bar). Het Flexalen 600 systeem wordt geproduceerd van hoogwaardig te hergebruiken materialen, en is eenvoudig aan te sluiten. Inmiddels is dit systeem reeds op niveau Basic Cradle to Cradle gecertificeerd, en Thermaflex heeft de ambitie uitgesproken een hoger niveau te behalen.

Gerelateerd:

Share: