Over ons

EPEA Nederland werkt aan de ontwikkeling van Cradle to Cradle® oplossingen met bedrijven, overheden en NGO´s. Hierbij hanteren we een brede benadering, waarbij we vanuit eigen expertise én in samenwerking met partners, tot totaaloplossingen komen. Het ontwikkelen van een positive footprint is onze missie, een transitie van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen is hier onderdeel van.

Als dochter van EPEA GmbH - Part of Drees & Sommer, ligt de kracht van EPEA Nederland in het slaan van bruggen tussen wetenschappelijke kennis en onderzoek, en de dagelijkse realiteit van opdrachtgevers in het werkveld. Samen met deze opdrachtgevers stellen wij positieve doelen op basis van Cradle to Cradle® en werken we vervolgens aan de stapsgewijze realisatie van deze doelen. Dit leidt tot heldere, meetbare en communiceerbare resultaten. Enkele daarvan zijn hier omschreven.

EPEA Nederland maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van leidende bedrijven op gebied van innovatie, Cradle to Cradle en circulaire economie. Opgericht door Dr. Michael Braungart in 1987, stond EPEA aan de basis van de ontwikkeling van het Cradle to Cradle concept in de jaren ´90. Het concept werd door EPEA direct getoetst aan de praktijk in diverse ambitieuze projecten. De organisatie mag zich vandaag de dag bogen op een schat aan kennis en tools opgebouwd in bijna 30 jaar ervaring.

Om ambitieuze Cradle to Cradle doelen te realiseren, maakt EPEA gebruik van een brede waaier aan expertises. Eén van onze kerncompetenties is kennis over, en onderzoek naar, materialen. Veel uitdagingen waar onze huidige samenleving mee kampt, hebben een basis in materiaal vraagstukken. Denk aan schaarste, toxiciteit, afval, verbranding, CO2 uitstoot, verontreiniging maar ook de energietransitie. EPEA onderzoekt materialen op hun geschiktheid voor biologische en technische cycli om deze zaken vanaf de bron op te lossen. Deze solide basis gebruikt EPEA bij het formuleren van doelstellingen, het zoeken van partners in waardeketens, het verbeteren van producten en processen en het volledig cyclisch maken van materiaalstromen. We geven daarmee vorm en inhoud aan innovatie en stellen opdrachtgevers in staat nieuwe producten, diensten en systemen te ontwikkelen.

Dr. Michael Braungart, grondlegger van het Cradle to Cradle concept.

Het EPEA NL team

Share: