In gezamenlijkheid komen we tot totaaloplossingen.

Netwerk

Voor het daadwerkelijk circulair opzetten van materiaalstromen is het noodzakelijk dat partijen in de waardeketen samenwerken. Van paperclips tot complete gebouwen; de terugname, logistiek en daadwerkelijke re- of upcycling vereist medewerking en expertise van diverse partijen.

Daarom ondersteunt EPEA niet enkel in het (her)ontwerpen van producten en processen, we ontwerpen óók de materiaalcycli. Daarbij houden we de operationele realiteit van onze partners voortdurend in het oog; waar zit de waarde voor welke partij? In succesvolle materiaalcycli zijn de voordelen voor alle betrokken partijen helder én meetbaar opgetekend.


We verbinden partijen die oplossingen kunnen bieden voor elkaars uitdagingen. Door haar jarenlange expertise, opereert EPEA centraal vanuit een groot internationaal netwerk van bedrijven in alle fases van de cyclus; grondstof extractie, productie, assemblage, logistiek, verwerking en uiteindelijke recycling.
We creëren een platform voor innovatie, waardoor bedrijven worden uitgenodigd en uitgedaagd om mee te ontwikkelen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de Carlsberg Circular Community

right.

Share: