Materialen quick scan

In korte tijd een indruk krijgen van de materialen die in uw product worden toegepast? Een materialen quick scan laat zien welke materialen geschikt zijn voor hergebruik in biologische of technische cycli, en voor welke alternatieven kunnen worden gezocht. Het is daarmee een praktische en goede eerste stap in het vinden van de juiste materialen, die minder diepgravend is dan een volledige ABC-X assessment. Het resultaat is een voorlopige indicatie van de aanwezigheid van materialen uit de voorkeurslijst, en inzicht in het potentiele hergebruik. Een materialen quick scan kan los, danwel als onderdeel van de haalbaarheidsstudie of een Cradle to Cradle productcertificering op niveau Basic worden uitgevoerd.

Share: