Het Cradle to Cradle®-concept is gestoeld op drie basisprincipes.

Drie principes

Alles is een voedingsstof voor iets anders (Afval is voedsel)

Alle afzonderlijke organismen binnen een leefsysteem dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van het systeem als geheel. Neem bijvoorbeeld de bladeren van een boom. Tijdens én na hun leven, vormen zij nutriënten voor andere organismen. Na het vallen van het blad, voeden microben zich met dit organische “afval” en scheiden ze waardevolle nutriënten af waar de boom weer voordeel van heeft. Het “afval” van het ene organisme vormt dus de voeding voor het andere. De menselijke nutriëntenkringlopen, van de Cradle to Cradle® -productiemethode waarin afval niet langer bestaat, zijn in wezen gebaseerd op het model van de natuur.

Gebruik huidige zonne-energie

Systemen die worden gevoed met zonne-energie zijn systemen waarin deze constant binnenkomende energie wordt benut, zonder de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op het spel te zetten. Het is absoluut zeker dat binnen de huidige technologie het gebruik van zonne-energie, op een winstgevende manier, kan worden ingepast. Eén van de mogelijkheden is het direct opvangen van zonne-energie. Een andere bron is windenergie, wind wordt op indirecte wijze, namelijk temperatuurverschillen in de atmosfeer, veroorzaakt door de zon. Biomassa en andere hernieuwbare energiebronnen zijn eveneens kredietwaardige alternatieven.

Stimuleer Diversiteit

Natuurlijke systemen komen tot bloei en kunnen functioneren dankzij diversiteit. In tegenstelling tot de standaard oplossingen van de industriële revolutie, en de uniformiteit die door de mondialisering wordt doorgevoerd, ondersteunt de natuur juist een vrijwel oneindige rijkdom aan verscheidenheid en diversiteit. De manier waarop we producten fabriceren moet met hetzelfde gevoel voor diversiteit en variëteit worden aangepakt. Op deze manier ontstaan weerbare en veerkrachtige systemen met optimale oplossingen voor elke omgeving.

Share: