Doelen stellen

Hoe vertaalt de C2C visie zich voor elke specifieke organisatie naar meetbare doelen?
Wat zijn de eerste stappen richting die doelen die vandaag al gezet kunnen worden?

Voor elke organisatie zijn de voordelen van C2C uniek. De visie en de drie principes worden in elke situatie op andere manieren concreet. We helpen organisaties de juiste doelen te stellen binnen hun sector, en voor hun specifieke producten en processen. Dit doen we in interactieve sessies en in nauwe samenwerking met relevante netwerkpartners. Ondersteund door instrumenten als roadmapping en haalbaarheidsstudies ontwikkelen we unieke C2C visies voor de lange termijn, en definieren we de eerste stappen die vandaag al gezet kunnen worden. Hierbij zetten we onze eigen ervaring en die van ons netwerk in, zodat het direct inzichtelijk wordt hoe ambitieuze doelen waargemaakt kunnen worden.

Share: