Our goal is a delightfully diverse, safe, healthy and just world – with clean air, water, soil and power – economically, equitably, ecologically and elegantly enjoyed… now who doesn’t want that? - Michael Braungart & William McDonough

Cradle to Cradle ®

Alles is een voedingsstof voor iets anders

In Cradle to Cradle® zijn alle producten en processen een voedingsbodem voor iets nieuws. Net als in de natuur bestaat er geen afval, maar juist overvloed. Doel van het Cradle to Cradle®-concept is om de kwaliteit van producten en processen te verbeteren zodat ze een positieve invloed hebben op mens en omgeving. Door gebruik te maken van continue biologische en technische cycli worden de juiste materialen op het juiste moment en op de juiste plaats toegepast. De zon levert de energie voor systemen en processen die divers en veerkrachtig zijn. Doel van het Cradle to Cradle®-concept is om de kwaliteit van producten te verbeteren zodat deze:

  • Extra kwaliteit voor de gebruiker hebben
  • Geen risico vormen voor wie ermee in aanraking komt
  • Zowel economisch als ecologisch winstgevend zijn.

Het Cradle to Cradle®-concept is gestoeld op drie basisprincipes:

  • Alles is een voedingsstof voor iets anders (afval is voedsel)
  • Gebruik huidige zonne-energie
  • Stimuleer Diversiteit

Cradle to Cradle®-productiemethoden zijn tegengesteld aan “Cradle to Grave”-modellen, waarin goederenstromen worden gecreëerd zonder dat er rekening wordt gehouden met het beschermen van bronnen. In plaats van het optimaliseren van lineaire goederenstromen en bestaande productiemethoden, wordt er in Cradle to Cradle® gezocht naar herontwerp van processen. Hierbij ontstaan cyclische nutriëntstromen waarin waarde, eenmaal gecreëerd, behouden blijft voor zowel mens als natuur.

00.00
Share: