Cradle to Cradle Certified™

Cradle to Cradle Certified™ biedt bedrijven de kans hun successen en vooruitgang op het gebied van Cradle to Cradle® te illustreren. Er zijn vijf niveaus van productcertificering; Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum. Consumenten weten bij het zien van het Cradle to Cradle Certified™ logo dat zij een product kopen waarbij kwaliteit geborgd is op het gebied van materiaalkeuze, hergebruik, invloed op mens en milieu en productieproces. EPEA begeleidt uw certificeringsaanvraag en documenteert haar bevindingen aan het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, die vervolgens een audit uitvoert en een Cradle to Cradle Certificaat verstrekt.

Certificeringsniveaus

Er bestaan vijf niveaus van certificering, waarbij de certificaathouder uitgedaagd wordt om steeds verder te stijgen in certificeringsniveau. Het doel is continue verbetering om te komen tot Cradle to Cradle oplossingen in zowel materiaalkeuze als materiaal hergebruik en een optimaal productieproces waarin schoon water, hernieuwbare energie en werknemers welzijn bevorderd worden. Het product wordt beoordeeld op 5 categorieën:

  • Materiaalkeuze (gezondheid en veiligheid voor mens en milieu)
  • Hergebruik in technische of biologische kringlopen
  • Energiegebruik in het productieproces
  • Sociaal beleid
  • Watergebruik in het productieproces.

Bent u geïnteresseerd in Cradle to Cradle Product Certificering voor uw product, neem dan contact op met EPEA Nederland via; infoNL@epea.com. Gedetailleerde informatie over het certificeringsprogramma vindt u op de website van C2CPII.

EPEA Nederland is een 100% dochteronderneming van EPEA GmbH - Part of Drees & Sommer, door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (www.c2ccertified.org) geaccrediteerd als general- and material health assessor voor Cradle to Cradle Certified™ aanvragen.

00.00
Share: