Circularity Passports

Tegenwoordig wordt er maar weinig gedaan aan upcycling, maar is het hergebruik van materialen beperkt tot downcycling. Producten zijn vaak niet ontworpen voor ontmanteling en waardeherstel. Bovendien is er weinig informatie beschikbaar over de samenstelling van producten, aanwijzingen voor ontmanteling, en de betrokken partijen bij take-back systemen. Om het delen van informatie, herwinning van grondstoffen en waarde, en nieuwe circulaire verdienmodellen te faciliteren, ontwikkelt EPEA een tool voor alle betrokken stakeholders.

Circularity Passports® zijn een ontwikkeling gebaseerd op vele jaren ervaring in hergebruik en recycling. Het doel van de paspoorten is om waarde te genereren door de mogelijkheden en waarde voor hergebruik en recycling van producten en materialen op verschillende niveaus in kaart te brengen en beschikbaar te maken voor de juiste partijen en op het juiste moment. Door de informatiekloof te dichten in de waardeketen, maken Circularity Passports® de weg vrij voor producten en projecten in de richting van circulariteit.

Circularity Passports® kunnen aangevraagd en gebruikt worden door een scala aan stakeholders: van producenten, eigenaars van gebouw/systemen, en gebruikers tot ontmantelingsbedrijven en materiaalleveranciers. Verschillende informatieniveaus maken het mogelijk om data veilig te delen door de gehele waardeketen.

Met Circularity Passports® kunnen stakeholders kunnen op het juiste moment aan de juiste productinformatie komen

Circularity Passports® zijn een belangrijke inbreng van EPEA in het Buildings as Materials Banks (BAMB) project onder Horizon 2020, waarin EPEA in samenwerking met 16 partners Materials Passports® ontwikkelt. Daarnaast past EPEA paspoorten toe in projecten op verschillende schaalniveaus. Een belangrijk project hierin is het nieuwe stadskantoor van Venlo, waarin diverse materialen en producten van paspoorten voorzien zullen worden. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente Venlo om de restwaarde van het gebouw en de materialen en producten hierin optimaal te benutten.

Ontwikkel nieuwe verdienmodellen aan het einde van de gebruiksfase, in plaats van te betalen voor sloop en downcycling, en haal waarde uit deze producten met de Circularity Passports®.

00.00
Share: