achtergrond

Het Cradle to Cradle concept is ontwikkeld in de jaren 90 door Michael Braungart en William McDonough en is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door EPEA wetenschappers. Cradle to Cradle is een innovatie methodologie voor het ontwerpen van producten, systemen en processen die een positieve bijdrage leveren aan economische, sociale en milieu aspecten.
In onze huidige economie worden grondstoffen onttrokken en omgevormd tot producten die uiteindelijk op de vuilnisbelt, in de natuur of in de verbrandingsoven belanden. Zo gaat de waarde van materialen voorgoed verloren. Het Cradle to Cradle concept levert een alternatief voor dit systeem.
Lange tijd werd gedacht dat onze natuurlijke bronnen onuitputtelijk waren. Daarom werden deze bronnen gedurende de eerste industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande technologische vooruitgang steeds meer verbruikt. Er ontstond een lineair systeem van grondstofdelving, toepassing en afdanking van materialen. Dit noemen we “cradle to grave”. Ondanks het feit dat we tegenwoordig zeker weten dat onze natuurlijke bronnen in de toekomst zullen opdrogen en dat de onttrekking van de bronnen aan de natuur veel schade veroorzaakt, produceert de industrie nog steeds op dezelfde manier en blijft men trouw aan dit verouderde model .
De basis van Cradle to Cradle wordt uitgelegd aan de hand van een visie en 3 principes.

Publicaties

Cradle to Cradle Effectiveness (EN) Achtergrondartikel geschreven door Dr Michael Braungart over het concept eco-effectiviteit

Cradle to Cradle voor de gebouwde omgeving. Overzicht van criteria voor het toepassen van Cradle to Cradle in de gebouwde omgeving.

Cradle to Cradle in Nederland. Bijlage in de NRC over de bijdrage van Cradle to Cradle aan de circulaire economie van Nederland.

Share: