Accrediteren

Welke vooruitgang is er geboekt?
Hoe kunnen de C2C waardeproposities overtuigend worden gecommuniceerd?

Als je veel bereikt, wil je dat graag vertellen. EPEA helpt organisaties hun resultaten aan te tonen en te communiceren. Met het Cradle to Cradle Product Certification programma kunnen organisaties duidelijk laten zien dat hun producten en processen gezond, herbruikbaar, eerlijk, en geschikt voor een circulaire economie zijn. Dit versterkt martkposities, en laat organisaties voorlopen op steeds scherpere regelgeving. Intern geeft het duidelijkheid over de precieze samenstelling van gebruikte materialen waardoor beter richting kan worden gegeven aan continue verbeteringen.

Circularity Passports en de Cradle to Cradle Buidlings Buildings Registry geeft organisaties de middelen hun circulaire waardeproposities te communiceren en onderbouwen.

Share: