ABC-X Assessment

Gezonde materialen

Het identificeren van geschikte materialen voor producten en processen is een fundamentele stap in de ontwikkeling van een Cradle to Cradle® product. Dit vormt het begin van het herontwerp van een product of de ontwikkeling van een nieuw product concept. Het is het elementaire onderzoek dat plaatsheeft vóór er recyclingsplannen worden ontwikkeld, immers; waarom zouden we materialen met een negatieve impact op mens- en milieu nóg een toepassing willen geven? De methode om te bepalen of materialen geschikt zijn voor toepassing in een Cradle to Cradle product of process heet de ABC-X assessment. Het proces van een Cradle to Cradle® materiaal onderzoek verloopt volgens de volgende stappen:

  • Het identificeren van alle toegepaste materialen en chemicaliën;
  • Onderzoek, gebaseerd op EPEA’s uitgebreide database en aanvullende wetenschappelijke literatuur, naar de eigenschappen van alle toegepaste materialen en hun ecologische en toxicologische profiel. Dit onderzoek vormt de basis van een risico profilering;
  • De evaluatie van bovenstaande gegevens in de context van de specifieke productie- en gebruiksscenario’s van het product in kwestie;
  • Het formuleren van een aanbeveling voor de veilige toepassing van het materiaal in kwestie.

Een aanbeveling wordt gedaan in de vorm van een zogeheten ABC-X classificatie, waarbij
A= optimaal B= te optimaliseren C= toelaatbaar en X= ontoelaatbaar.

De methodologie werd door EPEA ontwikkeld en is geadopteerd als basis voor het Cradle to Cradle Certified products program. De definitie van biologische- en technische kringlopen voor materialen, waarvoor de ABC-X assessment de grondslag vormt, is geadopteerd als basis voor de Circulaire Economie door World Economic Forum (WEF), Ellen MacArthur Foundation (EMF), en McKinsey & Company.

Voorkeurslijsten

Voorkeurslijsten bevatten enkel díe materialen die, vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen, geen probleem voor de menselijke gezondheid of het milieu vormen. In plaats van het opstellen van lijsten met materialen die niet gebruikt kunnen worden, bevatten deze lijsten enkel de beste materialen voor de beoogde toepassing. De Voorkeurslijsten worden opgesteld op basis van ABC-X assessments. Ze gaan daarom verder dan conventionele milieustandaarden, die zich richten op de verwijdering of vermindering van bepaalde materialen. Het werken op basis van Voorkeurslijsten is een manier voor bedrijven om alle risico met betrekking tot strenger wordende (milieu)wetgeving en toxiciteit vóór te zijn.

Share: