Circularity Passports Powered by Cradle to Cradle® naar Europees Niveau

Gepubliceerd op 29 Juni 2015 | 12:10 uur door Ernst-Jan Mul

In een internationaal consortium van 16 bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten, zal EPEA Nederland in de komende drie jaar Materials Passports ontwikkelen en toetsen aan de praktijk. Circularity PassportsTM zijn de leidende bijdrage van EPEA aan het nieuwe Horizon 2020 project ‘Buildings As Materials Banks’ (BAMB). Het project, dat geleid wordt door Leefmilieu Brussel, heeft de ambitieuze doelstelling een transformatie te ontketenen waarbij gebouwen als materiaalbanken voor de toekomst worden ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin de waarde van materialen veelal verloren gaat na de eerste toepassing, leidende tot kapitaalvernietiging, afval en sloopkosten.

Circularity PassportsTM

Om hoogwaardig circulair gebruik van systemen, materialen en componenten te bevorderen ontwikkelde EPEA in recente jaren ´paspoorten’; datasets die meereizen met een systeem, component of materiaal om de circulaire waarde hiervan aantoonbaar te maken aan relevante stakeholders. Eén van ´s werelds grootste rederijen, Maersk, paste het systeem toe op haar Triple-E containerschepen.

Stadskantoor Venlo

Dichter bij huis heeft de Gemeente Venlo recentelijk aangekondigd het concept toe te passen bij de realisatie van het nieuwe gemeentehuis dat op dit moment wordt gebouwd. Minstens 10% van de kapitaalkosten van het gebouw moeten teruggewonnen worden door circulaire toepassing van materialen en systemen. Venlo is de eerste Nederlandse gemeente waarbij de paspoorten geïntegreerd zullen worden in het bouwproces. Andere overheidspartijen hebben dezelfde ambitie uitgesproken, maar deze nog niet in de praktijk gebracht. De paspoorten die EPEA ontwikkelt richten zich niet enkel op ‘recycling’, maar ook op flex-gebruik, hergebruik en onderhoud. De ontwikkeling speelt goed in op een ontwikkeling in de markt, waarbij een groeiende groep van C2C partijen hun producten met een Circularity PassportTM in de markt zetten, vaak ter aanvulling van een reeds behaald Cradle to Cradle Certificaat, waaronder Koninklijke Mosa en BB-Lightconcepts.

ICT oplossingen

Voor optimale resultaten, worden paspoorten in projecten ontwikkeld binnen een gebruiksvriendelijke ICT-omgeving. EPEA werkt hiertoe samen met IBM Nederland die zich buigen over de ontwikkeling van een data&analytics platform dat het proces van dataverzameling en –koppeling kan automatiseren. Jad Oseyran, Circular Economy Competence Center Lead bij IBM Nederland: “IBM put uit 25 jaar ervaring in Global Asset Recovery Services (GARS) en Big Data&Analytics om hoogwaardige diensten en technologieën te kunnen bieden aan partners om circulaire materiaalstromen te realiseren.” EPEA en IBM hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om verdere ontwikkeling van de paspoorten en systemen te verkennen.

Marktontwikkeling

‘De noodzaak voor beter materiaalmanagement in de circulaire economie is niet nieuw. Op nationaal niveau en binnen de EU wordt hier nu over gesproken’ legt Hein Van Tuijl, Managing Director van EPEA Nederland, uit; ‘de onderscheidende focus van onze Circularity PassportsTM is het genereren van besparingen en inkomsten. De paspoorten zijn dus geen lijst van verboden stoffen of wéér een bureaucratische verplichting voor bedrijven, ze hebben tot doel de waardepropositie van hergebruik en recycling inzichtelijk te maken.’

“We hebben gekozen voor de naam Circularity PassportsTM powered by Cradle to Cradle omdat de EU, het World Economic Forum en de Ellen MacArthur Foundation de C2C biologische en technische cycli als basis voor de circulaire economie hebben erkent,” legt Katja Hansen uit. Samen met Prof. Michael Braungart en Douglas Mulhall publiceerde zij in 2011 het artikel met de definitie van paspoorten in de Springer Encyclopedia of Sustainability Science and Technology: „Circularity PassportsTM laten zien hoe materialen, producten en systemen passen in deze cycli, maar ze beschrijven meer dan enkel materialen. Ze beschrijven de functionaliteit van producten en systemen en de waarde die zij bieden voor een reeks belanghebbenden in huidige en toekomstige toepassingen. Circularity PassportsTM zijn daarmee in essentie waarde proposities.”

Voor meer informatie, neem contact met ons op: EPEA Nederland

(foto: Consortium partners tekenen de Consortium Agreement in Brussel ihkv Horizon 2020 project BAMB)

Share: